Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, T. C. Anayasası ve Kanunlarında yer alan kişisel veriler, temel hak ve özgürlükler, güvenlik ve gizlilik hakları anlayışının ortaya çıkmasından itibaren oluşan haklarımızın teknolojik alanda da sürdürülmesini amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Kanunu’nun (GDPR) bir benzeri olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin ve özel hayatın gizliliği haklarının korunmasına ilişkin kuralları belirlemektedir. Uzaktan eğitim modelimiz iki aşamadan oluşmaktadır.

1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi;

-KVK Kanunu Hakkında Ön Bilgi,

-Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı,

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

-Departmanlar ve Meslekler İçin KVKK alanında bilgi sahibi olmanız için uzman eğitimcilerimiz tarafından güncel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz online sınava tabi olup sınavda başarılı olanlara sertifika verilmektedir.

2-Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi;

– Kişisel Bilgi Güvenliği,

-İnternet Güvenliği,

-Kablosuz Ağ Güvenliği,

-Veri Güvenliği,

-Siber Güvenlik Farkındalığı alanında bilgi sahibi olmanız için uzman eğitimcilerimiz tarafından güncel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz online sınava tabi olup sınavda başarılı olanlara sertifika verilmektedir.

Tugay Siber Savunma Şirketi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi ve Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi alanında daha aktif ve faydalı olabilmek için uzman eğitici kadromuzla oluşturulan uzaktan (online) eğitime katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Siber Güvenlik Hizmetlerimiz için Bize Ulaşabilirsiniz: