Fizibilite

Fizibilite

Şirketimiz fizibilite çalışması için profesyonel bir destek sunmaktadır.  Temel referans kaynağı olarak ilgili müşterimiz özelinde, Teknik Yeteneklerin Değerlendirilmesi çerçevesinde firmanın mevcut teknik altyapısını değerlendirerek ihtiyaç duyulabilecek altyapı ve teknik çalışmalar için ön bilgi elde etmektedir. Bir sonraki basamak olan Risk Değerlendirmesi ile mevcut müşterimiz için potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma hukuki düzenlemeler, teknik sorunlar, veri güvenliği ve finansal sürdürülebilirlik gibi faktörler kapsamında ele alınmaktadır. Ek olarak Hukuki ve Etik Uyum çerçevesinde değerlendirilen müşterimiz için siber güvenlik hizmetlerinin hukuksal zeminde sürdürülmesi için gereken hassasiyet özenle yerine getirilmektedir. Böylece veri koruma başta olmak üzere siber saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Siber Güvenlik Hizmetlerimiz için Bize Ulaşabilirsiniz: