Siber Güvenlik Testleri

Siber Güvenlik Testleri

Geçmişten günümüze gün geçtikçe teknoloji gelişmiş ve hala gelişmeye devam etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle iş, eğitim, spor vb. birçok alanda uygulamalar ve teknolojik cihazlar üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin kullanıcıya birçok avantajlar sağladığı gibi gün geçtikçe yeni yöntemler geliştirilerek kötü niyetli ve zararlı saldırılar, tehditler, riskler, zafiyetler gibi dezavantajları da olabilmektedir. Üretici firmaların bu dezavantajlardan korunması için uzmanlar tarafından, hacker gibi sisteme girerek güvenlik açıklarının tespit edilip raporlanması işlemi olan penetrasyon testleri (pentest/sızma testi) yapılmaktadır.

Ekibimizde yer alan uzman beyaz şapkalı hackerlar, ethical hackerlar ve sızma test uzmanları tarafından firmanıza özel olarak seçilen sızma testi uygulanarak daha güvenli olmanız ve daha güvenli hizmet vermeniz amaçlanmaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) Göre Tavsiye Edilen Sızma Testi Periyotları

  • Sektörde hizmet vermeye yeni başlayacak olan firmaların hizmet vermeye başlamadan önce firmaya uygun sızma testini/testlerini yaptırması önerilmektedir.
  • Sektörde hizmet veren firmaların yılda 1 kere düzenli olarak sızma testi yaptırması önerilmektedir.
  • Sektörde kritik uygulama ve sistemler üzerine hizmet veren firmaların belirli aralıklarla sık sık sızma testi yaptırması önerilmektedir.(1)

Kaynakça

(1) Türk Standartları Enstitüsü. Sizma Testi̇ Hi̇zmeti̇ Veren Personel ve Fi̇rmalar İçi̇n Yetki̇lendi̇rme Programı. “ https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/2224/07102015112307-3.pdf

Siber Güvenlik Hizmetlerimiz için Bize Ulaşabilirsiniz: