İç Denetim

İç Denetim

Hizmet verilen müşterimiz için öncelikle iç denetim süreci için özel bir plan hazırlanır. Plan, denetlenecek sistemlerin ve süreçlerin belirlenmesini, denetim zamanını, kullanılacak yöntemleri ve nihai hedefleri içerir. Böylece ortaya çıkan risklere göre müşterimizin öncelikleri dikkate alınır. Denetim planına göre hazırlanan takvimde iç denetim gerçekleştirilir. Profesyonel ekip tarafından yapılan incelemelerde müşterimizin sistemlerini, ağlarını, yazılımlarını ve süreçlerini etkinlik, uygunluk ve güvenilirlik açısından incelenir. Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan veriler analiz edilir ve bulgular belirlenir. Tespit edilen zayıf noktalar, güvenlik açıkları ve uyum sorunları raporlanır. Müşterilerimize gizlilik çerçevesinde bu raporun sunumu yapılır. Rapor sonrasında ortaya çıkan potansiyel riskler ve eksikliklerin giderilmesi sağlanır. İç denetim sonrası süreçte de her müşterimize özel olarak gerekli takip ve destek sağlanır. Böylece denetim sonrası süreçte profesyonel destek sağlanmış olur. Böylece bir sonraki denetim süreci içinde gerekli olan destek ve danışmanlık sağlanır.

Siber Güvenlik Hizmetlerimiz için Bize Ulaşabilirsiniz: