KVKK Portalı

KVKK Portalı

KVKK portalı kişisel verilerin korunmasıyla ilgili işlemlerin yönetildiği ve raporlandığı bir platformdur. Portalın temel hedefi kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve KVKK’ta uyum sağlamaktır. Bu kapsamda portal; 

  • Kişisel Veri İşleme Tescili: KVKK’ya göre, bazı veri sorumlularının kişisel veri işleme faaliyetlerini belirli bir süre içinde Kişisel Veri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirmeleri gerekmektedir. KVKK portalı, bu tür bildirimlerin yapılmasını kolaylaştırır.
  • Veri İhlali Bildirimi: KVKK, bir veri ihlali durumunda ilgili kişilere ve KVKK’ya bildirim yapılması gerekebilir. KVKK portalı, veri ihlali durumunda bildirim sürecini yönetmek ve ilgili belgeleri iletmek için kullanılır.
  • Talep ve Şikâyet Yönetimi: KVKK, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bireylerin taleplerini ve şikayetlerini işlemek için bir mekanizma sunar. KVKK portalı, müşterilerden gelen talepleri ve şikayetleri almak ve yönetmek için etkin olarak kullanılabilir.
  • Uyum Kontrolleri: KVKK’ya uyum sağlamak için düzenli kontroller yapılmalıdır. Portal sayesinde verilerin işlenmesiyle ilgili politika ve  süreçlerin kontrollerini ve eksikliklerini sağlamak için kullanılır.
  • Raporlama: KVKK ile uyumlu olmak için gereken raporların oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar.

KVKK portalı, siber güvenlik firmasının KVKK’ya uyum sağlanması ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamasını kolaylaştıran bir araçtır. Bu portal, veri koruma süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Siber Güvenlik Hizmetlerimiz için Bize Ulaşabilirsiniz: